Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KARÊ P.

(Paul Karrer; 1889 - 1971), nhà hoá học hữu cơ và sinh hoá người Thuỵ Sĩ. Xác định cấu trúc và tổng hợp nhiều hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học (cacbon hiđrat, ancaloit, carotenoit, các vitamin A, B2, E, K, B1 và những dạng coenzim của chúng). Giải thưởng Nôben về hoá học (1937).