Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIÃN NỞ ĐOẠN NHIỆT

quá trình giãn nở chất khí tiến hành trong điều kiện không có sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh.