Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GHIPXƠ - ĐUYHEM (PHƯƠNG TRÌNH)

phương trình: Snii = 0 ở điều kiện áp suất p và nhiệt độ T không đổi, biểu diễn mối quan hệ giữa số mol ni và biến thiên dμi của hoá thế μi của cấu tử i trong hệ nhiệt động có nhiều cấu tử. Đối với dung dịch có hai cấu tử: n11 + n22= 0

 

trong đó x1 và x2 là phân số mol của cấu tử (1) và (2). Phương trình mang tên nhà vật lí Hoa Kì Ghipxơ J. U. (J. W. Gibbs) và nhà vật lí Pháp Đuyhem (P. Duhem).