Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GHIPXƠ J. U.

(Josiah Willard Gibbs; 1839 - 1903), nhà vật lí Hoa Kì, một trong những người sáng lập ra cơ học thống kê và xây dựng lí thuyết các thế nhiệt động, đặc biệt năng lượng tự do Ghipxơ. Xt. Ghipxơ (Năng lượng tự do).
Ghipxơ J. U.