Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GEM

(A. gem), tiếp dầu ngữ được dùng để gọi tên các loại hợp chất hữu cơ có hai nhóm thế đính vào cùng một nguyên tử cacbon. Vd.

        

Benziliđen clorua (Hợp chất gem - điclorua)