Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GAY - LUYXĂC L. - J.

(Louis - Joseph Gay - Lussac; 1778 - 1850), nhà hoá học và vật lí Pháp, nổi tiếng do đã tìm ra những định luật về các chất khí; xây dựng phương pháp phân tích thể tích; tách nguyên tố bo (B), vv.