Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TOBƠ H.

(Henry Taube; sinh 1915), nhà hoá học Hoa Kì. Nghiên cứu trong lĩnh vực phức vô cơ, động học của phản ứng thế, cơ chế của các phản ứng oxi hoá - khử. Là một trong những người sử dụng cộng hưởng từ hạt nhân như một phương pháp phân tích. Giải thưởng Nôben (1983) về hoá học với công trình các phản ứng chuyển dịch điện tử trong phức kim loại.