Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ SỐ PHÂN BỐ

(kí hiệu: Kpb), tỉ số nồng độ chất tan trong hai chất lỏng không tan hoặc tan rất ít vào nhau khi ở trạng thái cân bằng. Nếu Ca và Cb là nồng độ chất tan trong hai pha lỏng a và b thì