Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ SỐ HẤP THỤ NỒNG ĐỘ

(kí hiệu: ε; cg. hệ số tắt), hệ số tỉ lệ trong phương trình Bughê - Lambe - Bêơ: khi chiếu sáng ánh sáng đơn sắc có cường độ Io qua một lớp dung dịch có bề dày l và nồng độ C, ánh sáng sẽ bị hấp thụ một phần, và cường độ ánh sáng sau khi đi qua lớp dung dịch được biểu diễn bằng phương trình:

I = Ioexp (- ε. C.l)

trong đó, ε là HSHTNĐ phụ thuộc vào bản chất của chất hấp thụ ánh sáng, bước sóng ánh sáng và nồng độ c. Nếu nồng độ C biểu diễn bằng mol/l thì ε được gọi là hệ số hấp thụ mol.