Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ ĐỆM

hỗn hợp chất có khả năng giữ hầu như không đổi một đặc tính nào đó của dung dịch, vd. pH, thế oxi hoá khử, vv. HĐ pH thường là hỗn hợp axit yếu và muối của nó (vd. CH3COOH và CH3COONa) hoặc bazơ yếu và muối của nó (vd. NH3 và NH4Cl) dùng để giữ hầu như không đổi pH của dung dịch khi pha loãng, cô đặc hoặc khi thêm một ít axit hay bazơ mạnh. HĐ pH có vai trò quan trọng đối với các quá trình sinh hoá trong các sinh vật.