Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ BÁN KEO

(cg. dung dịch bán keo), hệ lỏng thuận nghịch về mặt nhiệt động, tuỳ thuộc vào điều kiện có thể tồn tại ở dạng dung dịch thực hoặc dạng keo (xon ưa lưu). Sự chuyển từ dạng này sang dạng khác xảy ra khi thay đổi nồng độ, nhiệt độ, pH. Các dung dịch xà phòng, chất tẩy rửa tổng hợp, một số chất cao phân tử, phẩm nhuộm, tanin thuộc HBK.