Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HEXƠ G. H.

(Gecmain Henri Hess; 1802 - 50), nhà hoá học Nga gốc Đức, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua (1830), được xem là người sáng lập ngành nhiệt hoá học. Phát minh định luật mang tên ông (1840). Nghiên cứu các tính chất xúc tác của platin, thành phần của dầu mỏ Kapkazơ (Kavkazje). Phát hiện ra axit sacaric.