Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HEXACLOBENZEN

(A. hexachlorobenzene, perchlorobenzene; cg. peclobenzen), C6Cl6. Tinh thể hình kim, màu trắng; tnc = 231oC, ts = 322oC, dễ thăng hoa. Tan trong benzen và etanol sôi; không tan trong nước. Điều chế bằng cách cho clo tác dụng với benzen ở 300oC và có xúc tác. Dùng trong tổng hợp hữu cơ, làm thuốc trừ bệnh nấm cho các hạt nảy mầm.