Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOẠT ĐỘ

hóa thế của cấu tử i trong dung dịch lí tưởng phụ thuộc vào nồng độ Ni của nó theo hệ thức:

Ni (dung dịch lí tưởng).

Khi chuyển qua dung dịch thực ta phải thay nồng độ bằng một đại lượng gọi là HĐ (kí hiệu a), ta có:

(dung dịch thực).

Như vậy, HĐ có thể xem là nồng độ hiệu dụng phản ánh các tương tác phức tạp trong dung dịch thực so với dung dịch lí tưởng (tương tác giữa các phân tử cùng loại và khác loại, sự sonvat hóa, tương tác tĩnh điện, vv.).

Tỉ số giữa HĐ của cấu tử i và nồng độ của nó được gọi là hệ số hoạt độ, kí hiệu γ. Tuỳ theo cách kí hiệu nồng độ mà người ta phân biệt:

                                        

Sự liên hệ giữa có thể tìm được từ tương quan giữa nồng độ phân số mol Ni, nồng độ mol Ci và nồng độ molan mi. Khái niệm hoạt độ và hệ số hoạt độ do nhà hóa lí Hoa Kì Liuyt (Lewis) đưa ra (1907).