Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÁ TRỊ TỰ DO

hoá trị mà một nguyên tử còn có thể có sau khi đã tạo thành phân tử. Vd. N trong NH3 còn một HTTD do cặp điện tử còn lại ở lớp ngoài cùng.