Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÁ PHÓNG XẠ

lĩnh vực hoá học nghiên cứu các tính chất và tác dụng của các chất phóng xạ và các đồng vị phóng xạ; phương pháp tách và làm giàu chúng; việc sử dụng đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực khác nhau của khoa học và kĩ thuật.