Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÁ NĂNG

dạng năng lượng do phản ứng hoá học sinh ra. Năng lượng này có thể chuyển thành các dạng năng lượng khác nhau, vd. điện năng (nguồn điện hoá học). Nguồn điện hoá học phổ biến là pin và ắc quy.