Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÁ LƯỢNG TỬ

ngành hoá học nghiên cứu về cấu trúc và tính chất hoá lí của các phân tử dựa trên các nguyên lí của cơ học lượng tử. Nội dung nghiên cứu của hoá lượng tử là bản chất liên kết hoá học, cấu trúc điện tử, tính chất quang, điện, từ và khả năng phản ứng của các phân tử. HLT là lĩnh vực lí thuyết tiếp giáp giữa vật lí và hoá học nên liên quan chặt chẽ với vật lí nguyên tử và phân tử.