Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÁ LÍ THUYẾT

ngành hoá học áp dụng rộng rãi toán học và vật lí lí thuyết để nghiên cứu cấu trúc phân tử, mô hình hoá các quá trình hoá học, cơ chế phản ứng, vv. Sau khi cơ lượng tử ra đời (vào thập kỉ thứ hai thế kỉ 20), HLT chuyển sang một giai đoạn phát triển mới. Nhiều phương pháp tính toán lí thuyết trong hoá học được xây dựng và phát triển. Những năm gần đây, sự tiến bộ nhanh của máy tính điện tử đã cho phép HLT hoàn thiện các phương pháp tính toán những bài toán phức tạp.