Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÁ LÍ

môn khoa học trung gian giữa hoá học và vật lí, nghiên cứu mối quan hệ giữa các hiện tượng hoá học và vật lí trên cơ sở các nguyên lí chung của vật lí học và hoá học. Nhiệm vụ chính của HL là nghiên cứu các quy luật chi phối phản ứng hoá học. HL có vị trí đặc biệt quan trọng và ngày càng xâm nhập vào nhiều ngành hoá học khác, kể cả công nghệ hoá học. HL gồm nhiều chuyên ngành khác nhau: cấu tạo chất, nhiệt động hoá học, động hoá học và xúc tác, điện hoá học, hoá keo, hoá phóng xạ, hoá học các hợp chất cao phân tử.

Trong y dược học, những kiến thức và kĩ thuật hoá lí như nhiệt hoá học, quang hoá học, động hoá học, điện hoá học... thường được sử dụng để chẩn đoán bệnh, sản xuất thuốc và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Khái niệm HL được Lômônôxôp (x. Lômônôxôp M. V.) đưa ra đầu tiên (1752), nhưng thực sự trở thành một khoa học độc lập từ giữa thế kỉ 19. Các giai đoạn hình thành và phát triển của HL gắn liền với tên các nhà bác học như Van Hôp I. H. (J. H. Van't Hoff), Ôxvan V.  (W. Ostwald), Vônta (A. G. A. Volta), Arêniut (S. A. Arrhénius), Becxêliut (J. J. Berzelius), Nerơnxtơ (W. Nernst), vv.