Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÁ HỌC VÔ CƠ

ngành khoa học nghiên cứu về các nguyên tố hoá họchợp chất của chúng (trừ các hợp chất hữu cơ). Lịch sử phát triển của HHVC gắn liền với lịch sử chung của hoá học. Trong thời cổ đại (đến đầu thế kỉ 13), con người đã biết các kim loại Au, Ag, Cu, Pb, Sn, Fe và Hg và các phi kim S, C. Trong thời giả kim thuật (đến đầu thế kỉ 17), đã tìm ra As, Bi, P. Vào thế kỉ 18 và thế kỉ 19, sự phân tích các chất vô cơ trong tự nhiên trước hết là các khoáng vật, cho phép tìm ra một số lớn nguyên tố có ở Trái Đất. Mỗi phát minh đó mang lại cho HHVC một tư liệu mới mở rộng số đối tượng nghiên cứu cho HHVC.

Đầu thế kỉ 20, ra đời lí thuyết cấu tạo nguyên tử rồi thuyết phối trí, thuyết liên kết ion, thuyết liên kết cộng hoá trị, thuyết electron về hoá trị, khái niệm độ âm điện, vv. Người ta đo được độ dài liên kết, năng lượng liên kết và góc hoá trị đối với nhiều phân tử và xác định cấu trúc tinh thể của các chất. Nhiều loại hợp chất mới (vd. florua của khí hiếm, các claxtơ) cũng đã được tổng hợp...

Nhiệm vụ cơ bản của HHVC hiện đại là nghiên cứu cấu tạo của các chất, tìm mối liên quan của cấu tạo với tính chất và khả năng phản ứng của chúng, đề ra phương pháp tổng hợp và làm siêu sạch các chất. Để nghiên cứu cấu tạo và tính chất của hợp chất, HHVC sử dụng rộng rãi những phương pháp phổ nhiễu xạ, phổ vô tuyến, phổ quang học các vùng trông thấy, hồng ngoại và tử ngoại, phổ electron, phổ khuếch tán tổ hợp, phổ cộng hưởng gamma hạt nhân, khối phổ, vv. HHVC nghiên cứu khả năng phản ứng của các hợp chất hoá học, động học và cơ chế của các phản ứng vô cơ... Để tổng hợp chất, thông thường người ta dùng các tác động vật lí như nhiệt độ và áp suất siêu cao, bức xạ ion, siêu âm, bức xạ ánh sáng mạnh, từ trường, sóng va đập và lực li tâm. Nhiều quá trình được thực hiện khi đốt nóng hoặc trong plasma nhiệt độ thấp. Người ta thường dùng nhiệt độ thấp và siêu thấp, chân không siêu cao, giảm nhanh nhiệt độ khi tôi luyện, nghiên cứu trong dung môi không phải là nước, nghiên cứu trong điều kiện không có trọng lượng. Để chế những hợp chất chịu nhiệt, người ta dùng các phương pháp thiêu kết, thiêu kết hoá học và kết tủa hoá học trong pha khí.