Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÁ HỌC PHÂN TÍCH

một ngành của hoá học nghiên cứu các phương pháp xác định thành phần, định tính, định lượng các chất. Phân biệt: 1) Phân tích hoá học: phân tích dựa vào các phản ứng hoá học, vd. axit - bazơ, kết tủa, tạo phức, tạo khí, tạo màu, vv. 2) Phân tích dụng cụ: dựa vào các tính chất hoá lí và vật lí, vd. so màu, quang phổ, điện hoá. Trong một số trường hợp cả hai loại phương pháp phân tích được sử dụng đồng thời. Thực tế sản xuất và nghiên cứu khoa học đòi hỏi ở HHPT ngày càng cao về độ nhạy, độ chính xác, độ chọn lọc, vv. HHPT được sử dụng ở hầu khắp các ngành khoa học tự nhiên và xã hội, từ sinh học, địa chất, vật lí, vũ trụ đến khảo cổ, bảo tàng, dân tộc học, vv. HHPT ra đời từ thế kỉ 16 cùng với sự khai thác khoáng sản. Những thành tựu của HHPT cho đến nay rất đa dạng và phong phú.