Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÁ HỌC CHẤT ĐỘC

ngành hoá học nghiên cứu: 1) Tính chất lí - hoá, cấu tạo hoá học, các chất độc, từ đó rút ra kết luận về nguyên nhân gây độc. 2) Tác dụng gây độc trên cơ thể, cơ chế và liều lượng gây ngộ độc, ảnh hưởng của chất độc đối với môi sinh. 3) Các biện pháp giải độc tố và đề phòng (dựa trên cơ chế gây ngộ độc), các quy cách sử dụng chất độc. Ngoài mục đích phòng chống chất độc, một số nước trước đây nghiên cứu HHCĐ còn nhằm mục đích chế tạo vũ khí hoá học.