Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG LIÊN HỢP

sự phân cực các liên kết p lan truyền trong hệ liên hợp, gây nên sự phân cực cho phân tử. Vd. trong phân tử 2,4 - pentađienal, với đặc tính phân cực sẵn có của nhóm CH = O làm cho mật độ electron chuyển dịch một phần về phía nó (theo chiều mũi tên cong):

Kết quả là toàn bộ phân tử bị phân cực. Ở đây, có HƯLH và nhóm CHO là nhóm gây ảnh hưởng liên hợp.