Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG KHÔNG GIAN

hiệu ứng của các nhóm thế có kích thước lớn, làm cản trở, hoặc hạn chế một nhóm chức nào đó tương tác với tác nhân phản ứng (HƯKG loại I), hoặc làm giảm tính đồng phẳng của hệ liên hợp (HƯKG loại II). HƯKG loại II có thể ảnh hưởng đến tính chất hoá học cũng như tính chất vật lí của hợp chất.