Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG CẢM ỨNG

sự phân cực các liên kết lan truyền theo mạch các liên kết s do khác nhau về độ âm điện. Vd. trong phân tử n - propyl clorua CH3®CH2 ®CH2 ® Cl, liên kết C(1)Cl bị phân cực mạnh về phía nguyên tử clo làm cho các liên kết C(1) – C(2) và C(2) – C(3) cũng bị phân cực và kết quả là phân tử trở nên phân cực, đó là sự phân cực cảm ứng hay HƯCƯ; clo là nguyên tử gây ảnh hưởng cảm ứng trong phân tử n - propyl clorua.