Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIXELIUT A. V. K.

(Arne Wilhelm Kaurin Tiselius; 1902 - 71), nhà hoá sinh Thuỵ Điển, một trong những người phát minh phương pháp điện di và phương pháp phân tích sắc kí hấp phụ để nghiên cứu polime sinh học (bao gồm cả các protein của huyết thanh). Giải thưởng Nôben về hoá học (1948).