Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẤP THỤ CHỌN LỌC

hiện tượng các bức xạ ánh sáng bị hấp thụ nhiều ít, khác nhau khi truyền qua một chất. Vd. thuỷ tinh màu, thuốc màu... đều là những chất HTCL; màu của chúng là màu của những bức xạ còn lại sau khi những bức xạ khác bị chúng hấp thụ.