Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẤP PHỤ HOÁ HỌC

sự hấp phụ gây ra bởi lực có bản chất hóa học. HPHH xảy ra ở nhiệt độ cao với tốc độ chậm. Nhiệt HPHH cỡ 80 - 400 kJ/ mol, tương đương với lực liên kết hoá học. HPHH thường kèm theo sự hoạt hoá phân tử bị hấp phụ nên còn được gọi là hấp phụ hoạt hoá. HPHH là giai đoạn đầu của phản ứng xúc tác dị thể.