Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẤP PHỤ

sự thu hút (tích luỹ) chất (gọi là chất bị HP) từ môi trường khí hoặc lỏng bằng lớp bề mặt của chất rắn (chất HP) hoặc chất lỏng. Chất HP thường có bề mặt riêng lớn (tới hàng trăm m2/g). Sự HP được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu hoá học, sinh học, y học, vv.; trong công nghiệp, thường được sử dụng để làm khô khí, làm sạch các chất lỏng hữu cơ và nước. Người ta thường phân biệt HP hoá học và HP vật lí.