Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẰNG SỐ PHÂN RÃ

(cg. hằng số phóng xạ), đại lượng đặc trưng cho mỗi chất phóng xạ thường kí hiệu λ, bằng nghịch đảo của thời gian sống trung bình của các hạt nhân đồng vị phóng xạ (t):

 

trong đó T là chu kì bán rã. Xt. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ.