Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẰNG SỐ NGHIỆM LẠNH

khi hoà tan một chất không bay hơi vào một chất lỏng, áp suất hơi bão hoà của chất lỏng giảm xuống, làm cho nhiệt độ hoá rắn của dung dịch giảm xuống. Trường hợp dung dịch loãng, độ giảm của nhiệt độ hoá rắn ΔThr tỉ lệ thuận với nồng độ chất tan. Nếu biểu diễn nồng độ chất tan bằng số mol tan trong 1000g dung môi (nồng độ molan m) có thể chứng minh:                                             

Trong đó, K được gọi là HSNL; R - hằng số khí; T0 - nhiệt độ hoá rắn của dung môi nguyên chất; M1 - phân tử khối của dung môi; - nhiệt hoá rắn 1 mol dung môi. HSNL (thứ nguyên K/mol) của một số dung môi như sau: