Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẰNG SỐ KẾT HỢP ion

hằng số cân bằng giữa ion tự do và cặp ion (do hai ion khác dấu kết hợp với nhau tạo thành). Vd. đối với KCl (kali clorua) giữa các ion tự do K+, Cl- và cặp ion K+Cl- có cân bằng:

 

                             

 

HSKH phụ thuộc vào hằng số điện môi D của dung môi và nồng độ chất tan: Kkh của KCl 0,1 M trong axit axetic với D = 6,2 là 106,9 và trong metanol với D = 32,6 là 101,15.
 Trong dung môi có D càng nhỏ, Kkh càng cao; trong benzen, clorofom hầu như không có ion tự do, vì D rất bé.