Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẰNG SỐ BỀN

hằng số cân bằng giữa các tiểu phân (ion, phân tử) tạo nên phức chất và phức chất đó. Vd. giữa Ag+ và NH3 tạo nên ion phức Ag(NH3)2+ và ion phức đó có cân bằng

 

                                     

với hằng số cân bằng

                                     

Hằng số cân bằng KB cũng được gọi là HSB của ion phức Ag(NH3)2+; vì KB càng lớn, Ag(NH3)2+ được tạo nên càng nhiều nên KB còn được gọi là hằng số tạo thành phức chất.