Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HALOGENUA

(A. halogenide), hợp chất hoá học của nhóm halogen với các nguyên tố khác, bao gồm florua, clorua, bromua, iođua.