Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HABƠ F.

(Fritz Haber; 1868 - 1934), nhà hoá học Đức. Nghiên cứu nhiệt động học các phản ứng ở pha khí; thực hiện tổng hợp amoniac với quy mô công nghiệp bằng cách dùng xúc tác ở áp suất cao. Giải thưởng Nôben về hoá học (1918).