Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯƠNG

sự tăng thể tích của vật rắn khi tiếp xúc với chất lỏng, do vật rắn hấp thụ chất lỏng, làm cho không gian của mạng lưới vật rắn được nới rộng. Vd. gỗ T trong nước; cao su lưu hoá T trong xăng.