Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XONVÂY (PHƯƠNG PHÁP)

phương pháp điều chế natri cacbonat (Na2CO3) từ nguyên liệu muối ăn (NaCl) và canxi cacbonat (CaCO3). Phương pháp chủ yếu dựa trên phản ứng:

NaCl + NH4HCO3 ® NaHCO3 + NH4Cl.

Thực tế, trong công nghiệp, cho khí amoniac (NH3) và khí cacbonic (CO2) đi qua dung dịch NaCl bão hoà:

NaCl + CO2 + NH3 + H2O ® NaHCO3 + NH4Cl.

Lọc tách NaHCO3 rồi đun nóng để chuyển thành Na2CO3 khan. Khí CO2 lấy từ lò nung đá vôi (CaCO3 ® CaO + CO2); NH4Cl sinh ra lại chế hoá với vôi để tái tạo khí NH3 và đưa trở lại vào quá trình sản xuất. Phương pháp này do nhà hoá học và công nghiệp Bỉ Xonvây E. (E. Solvay; 1838 - 1922) đề ra.