Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XIANUA

(A. cyanide), muối của axit xianhiđric chứa gốc hoá trị một CN. Muối X kim loại kiềm và kiềm thổ tan nhiều, còn các X khác tan ít trong nước. Trong dung dịch nước, bị thuỷ phân mạnh nên các muối NaCN, KCN để trong không khí sẽ toả mùi của HCN. Có tính khử. NaCN và KCN được dùng trong khai thác vàng vì chúng tạo được với vàng một phức tan tách vàng ra khỏi quặng. Các X đều rất độc.