Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XENGƠ F

(Frederick Sanger; sinh 1918), nhà hoá sinh Anh. Nghiên cứu cấu trúc protein và đã thiết lập công thức phân tử của insulin (1955). Giải thưởng Nôben về hoá học [1958; 1980, cùng với nhà hoá sinh Hoa Kì Becgơ (P. Berg) và nhà sinh học Hoa Kì Ginbe (W. Gilbert)].