Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÀ PHÒNG HOÁ

quá trình thuỷ phân este trong dung dịch kiềm thành ancol và muối cacboxylat. Trường hợp riêng, là sự chuyển chất béo (các glixerit) thành xà phòng và glixerin bằng kiềm (x. Xà phòng).