Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TINH CHẾ

sự làm sạch các chất hoặc các sản phẩm hoá học bằng các cách khác nhau (chưng cất, kết tinh lại, thăng hoa, vv.) để thu được các chất tinh khiết ở những mức độ khác nhau.