Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍCH SỐ ION

tích nồng độ (mol/l) các ion của một chất tan trong dung dịch. Nếu là dung dịch bão hoà của chất ít tan thì TSI được gọi là tích số tan. Xt. Tích số tan.