Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUỶ TINH THẠCH ANH

loại thuỷ tinh có hàm lượng silic đioxit (SiO2) cao, nhiệt độ hoá mềm cao và không bị nứt khi thay đổi nhiệt độ đột ngột và có hệ số nở nhiệt rất nhỏ. Được chế tạo bằng cách nung chảy silic đioxit. Dùng để chế tạo chén nung, cốc, ống chịu nhiệt dùng trong các phòng thí nghiệm.