Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUỶ TINH HOÁ HỌC

loại thuỷ tinh thường nhưng trong thành phần được giảm bớt kim loại kiềm và kiềm thổ, thêm bo và nhôm; dùng để chế tạo các dụng cụ hoá học, ống tiêm... chịu được kiềm, axit và nhiệt. Thuỷ tinh Iena (loại thuỷ tinh bo silicat), pirec (xt. Pirec) là 2 loại TTHH nổi tiếng.