Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUỶ NGÂN OXIT

(A.mercury oxide), 1. Thuỷ ngân (I) oxit (A. mercurous oxide), Hg2O. Bột màu đen, độc; không tan trong nước; tan trong các axit.

2. Thuỷ ngân (II) oxit ( A. mercuric oxide), HgO. Bột màu vàng hoặc màu đỏ đồng nhất về cấu trúc tinh thể, nhưng khác về một số tính chất hoá học, tính chất vật lí, nhất là tính tan; dễ bị phân huỷ khi đun nóng tạo thành thuỷ ngân và oxi. Là oxit bazơ, tan trong axit, không tan trong nước. Dạng màu đỏ được hình thành khi nung thủy ngân trong oxi ở 350 oC; còn dạng màu vàng được điều chế bằng cách cho muối thuỷ ngân (II) tác dụng với kiềm (nếu cho muối thuỷ ngân (I) tác dụng với kiềm sẽ được thuỷ ngân (II) oxit và cả thuỷ ngân kim loại).