Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
URE

(A. urea; cg. cacbamit), NH2CONH2. Tinh thể không màu; tnc = 132,7 oC, ở nhiệt độ cao hơn sẽ bị phân huỷ thành biure và amoniac. Tan trong nước, etanol, amoniac lỏng; ít tan trong ete; không tan trong clorofom. Là sản phẩm cuối cùng của sự đồng hoá protein trong cơ thể động vật có vú. U được sử dụng rộng rãi để chế tạo nhựa ure - fomanđehit, phẩm nhuộm, vv; dùng làm phân bón trong nông nghiệp. Là loại phân đậm đặc, hàm lượng nitơ cao (46%) nên chuyên chở đỡ tốn kém; đạm ở thể hữu cơ (amit) thích hợp cho sự dinh dưỡng của nhiều loại cây. U được sử dụng rất rộng rãi ở các nước nông nghiệp phát triển. Công dụng và cách dùng: có thể dùng bón lót và bón thúc cho tất cả các loại cây. Ngoài ra, còn có thể hoà nước (5 - 10 g cho 1 lít nước) để làm dung dịch phun lên lá. Ở Việt Nam, U được sản xuất từ nguyên liệu than đá, hơi nước và không khí tại Công ti Phân đạm Bắc Giang; sản xuất từ nguyên liệu khí thiên nhiên tại Công ti Phân đạm Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu.