Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẾ SA LẮNG

điện thế xuất hiện do sự sa lắng của các hạt keo tích điện tạo ra. Trong một hệ huyền phù, vd. hệ gồm các hạt keo tích điện là đất sét trong môi trường nước, có sự rơi tự do (sa lắng) của các hạt keo từ trên xuống dưới; nếu đặt 2 điện cực ở độ cao khác nhau, thí nghiệm cho thấy giữa 2 điện cực xuất hiện một hiệu điện thế, gọi là TSL.