Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẾ MÀNG ĐÔNAN
 

hiệu điện thế xuất hiện trên màng bán thấm do sự phân bố chất điện li không đồng đều ở hai bên màng. Do nhà hoá lí Anh Đônan (F. G. Donnan) phát hiện.