Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TELURAT

(A. tellurate), muối của axit teluric, công thức chung M2TeO4 hoặc M6TeO6; M là kim loại hoá trị 1. Vd. natri telurat (Na2TeO4), bạc telurat (Ag6TeO6), vv.